tirsdag 27. april 2010

Facebook som intranett


Kinaforeningen har bestemt seg for å bruke Facebook som en del av sin kommunikasjon med egne medlemmer.

"Kinaforeningen på Facebook" er en lukket gruppe som i praksis betyr at man enten må være invitert og/eller sender en forespørsel om adgang til å få tilgang til siden.

På Facebook siden kan vi både dele informasjon, bilder, nyheter og diskutere relevante saker som angår oss som er medlemmer i Kinaforeningen.

Vi vil også legge ut informasjon om våre ulike aktiviteter og bruke aktivitetskalenderen på FB som et av våre verktøy for å markedsføre våre tilbud.

Du besøker Kinaforeningen på Facebook her!

sb